Από παρουσιάσεις στον παιδικό σταθμό Αγ. Δημητρίου και Περιστέρι!